Traject Werkfit maken

Weijtens Consultancy is een kleinschalig bureau dat al ruim vijfentwintig jaar mensen succesvol begeleidt naar een passende baan.Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van psychische en emotionele problematiek in combinatie met fysieke/somatische klachten. Daarnaast richten wij ons op gezond leven en werken.

Werkfit maken

Wij zien ieder mens als uniek persoon met eigen mogelijkheden en kwaliteiten. We gaan ervan uit dat alles wat je tegenkomt in je leven, je werk of bij ziekte, een opstap kan zijn naar groei en ontwikkeling. Ieder mens heeft zijn eigen problematiek, daar passen wij onze begeleiding op aan. Het traject ‘werkfit maken’ is bij ons dus altijd maatwerk.

Het ‘Werkfit maken’ traject bestaat uit verschillende activiteiten gericht op ondersteuning, versterken en activeren. Op deze manier kan de klant straks weer actief deelnemen aan het arbeidsproces. Wij bieden daarin een persoonlijke, deskundige en unieke aanpak.

Voor wie?
Voor klanten van het UWV met een AG- of ziektewet uitkering die emotioneel, psychisch en fysiek fit willen worden. Met als doel dat de klant aan het einde van het traject klaar is voor bemiddeling naar werk. Eventueel met behulp van scholing of een traject ‘Naar werk’.

Werkwijze

Afhankelijk van de individuele behoefte van de klant, richten we ons op de volgende doelen.

  1. Versterken van de werknemersvaardigheden;
    Door het opbouwen van een gezond arbeidsritme, het doen van vrijwilligerswerk als opstap naar een betaald werk en begeleiding naar eventuele scholing.
  2. Verbeteren persoonlijke effectiviteit:
    Inzicht krijgen in en bewustwording van de persoonlijke belemmeringen en overtuigingen en hoe men deze kan omzetten in het dagelijkse leven. Het zelfvertrouwen vergroten, grenzen leren stellen, angsten overwinnen, grenzen leren stellen en het versterken van de fysieke fitheid.
  3. Loopbaanoriëntatie:
    Het op een realistische wijze in kaart brengen van de positie op de arbeidsmarkt, rekening houdend met de wensen, kwaliteiten en beperkingen van de klant.

Werkvormen

Coaching en therapie
EMDR
Mindfulness
EFT
Lichaamswerk,
IEMT
Quantumbiofeedback
Stressreductie
Visualisatie
Neurofeedback
Meditatie
Systemisch Werk

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Weijtens Consultancy: info@weijtensconsultancy.nl