Teambegeleiding

Teambegeleiding is een van de trajecten waarin Weijtens Consultancy teams ondersteunt en begeleid. We onderscheiden ons in onze aanpak, omdat we zo nodig de SCIO-Eductor inzetten om de teamcohesie te versterken en onderlinge blokkades uit te werken. Deze aanpak is volkomen uniek en wordt verder nergens toegepast in Nederland.

Teambegeleiding kun je inzetten als:

  • een team goed functioneert, maar de onderlinge samenwerking wil verbeteren
  • er verstarde verhoudingen zijn
  • er communicatiestoornissen zijn
  • er een veranderde structuur is door bijvoorbeeld een reorganisatie

 

Werkwijze

Naar aanleiding een voorgesprek en vooronderzoek door Geert Weijtens krijgt u een offerte op maat. Elementen die altijd terug komen zijn individuele gesprekken met de teamleden en 1 of meer trainingen van minimaal 2 dagdelen. Na beëindiging van de begeleiding is het mogelijk om na een bepaalde periode nogmaals bij elkaar te komen en te kijken hoe de ingezette beweging geïmplementeerd is in het dagelijkse werk. Zo nodig kan er een laatste bijstelling plaatsvinden.

Resultaat van teambegeleiding

Na de teambegeleiding heeft ieder teamlid helder voor ogen wat het doel van het team is. Daarnaast heeft teambegeleiding tot gevolg dat iedereen passende afspraken en een taakverdeling maakt, rekening houdend met de kwaliteiten en affiniteiten van de individuele leden.

De teambegeleiding wordt gegeven door Geert Weijtens.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Weijtens Consultancy: info@weijtensconsultancy.nl