Coaching

Coaching is een van de specialismen van Weijtens Consultancy.

Wij bieden hulp aan werknemers die vragen hebben op het gebied van leven, werk en gezondheid.

Wij zien ieder mens als uniek persoon, met eigen mogelijkheden en eigen kwaliteiten. Wij gaan ervan uit dat alles wat je tegenkomt in je leven, je relatie, je werk of bij ziekte een opstap kan zijn naar groei, ontwikkeling en bezieling. Ieder mens heeft zijn eigen problematiek en heeft daarom een geheel eigen specifieke aanpak nodig. Wij bieden een aanpak die persoonlijk en op maat is, afgestemd op de persoon.

Voor wie

Het coachingstraject is bedoeld voor werknemers die de bezieling, motivatie of het plezier in hun werk zijn kwijt geraakt. Voor hen die te maken hebben met regelmatige of langdurige uitval, of die een conflictueuze verhouding met collega’s of de organisatie hebben. Voor hen die binnen het werk voortdurend onder spanning staan. Een coachingstraject is ook geschikt voor mensen die reeds zijn uitgevallen, of waar men dreigt uit te vallen.

Werkwijze

Kenmerkend voor onze werkwijze is de laagdrempelige aanpak, waarbij het contact met de klant voorop staat. Wij leveren persoonlijk maatwerk. We werken niet met een vaste methode, maar wel met een duidelijk gedefinieerd startpunt en een helder eindpunt. Het werk ontvouwt zich vanuit contact gedurende het traject. We geven inzicht in de ontstane situatie en maken cliënten bewust van het eigen aandeel en de persoonlijke verantwoordelijkheid hierin. Met deze inzichten gaan we heel concreet aan de slag, zodat dit in het werk ook daadwerkelijk toegepast kan worden. Dus inzicht, bewustwording en toepassing in de praktijk zijn de pijlers van ons werk. Ons startpunt in het werken met mensen is altijd dat we benieuwd zijn naar de mens die tegenover ons zit. We vragen ons af wat deze persoon werkelijk nodig heeft om tot inzicht en bewustzijn te komen, zodat een lastige situatie of patroon positief kan worden veranderd.

Waarom Coaching?

Door persoonlijke coaching zullen twijfels worden weggenomen, onzekerheden en angsten zullen stap voor stap verdwijnen. Daarnaast zorgt coaching ervoor dat je meer zelfvertrouwen en motivatie krijgt. Je zult assertiever worden en je energieker gaan voelen. Er wordt inzicht verkregen in het eigen functioneren en hoe je de bezieling en voldoening in de individuele situatie of in het werk kan hervinden.

Coaching kun je inzetten voor mensen die:

  • specifieke vragen hebben ten aanzien van hun eigen functioneren binnen de werksituatie
  • kwaliteiten hebben, die niet of onvolledig tot hun recht komen in hun werk
  • met teveel aan stress aan het werk zijn
  • last hebben van angst en onzekerheid
  • begeleiding nodig hebben met rouwverwerking
  • de bezieling en inspiratie in hun werk zijn kwijtgeraakt
  • een conflict hebben met hun werk, waar ze alleen niet uitkomen
  • moeite hebben met het stellen van grenzen
  • hun zelfvertrouwen willen vergroten
  • begeleiding nodig hebben bij terugkeer na ziekte

De individuele coaching vindt plaats op de locatie van Weijtens Consultancy en zo nodig, op de werkplek. Het aantal coaching gesprekken dat nodig is wordt vastgesteld in het intakegesprek.

Coaching en ziektepreventie

Uit onderzoek van TNS NIPO is gebleken, dat een hoog percentage privéproblemen en problemen op de werkvloer vaak in ziekte en daardoor ziekteverzuim resulteren. Door het inschakelen van een coach heeft zowel de werknemer als de werkgever hier baat bij.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Weijtens Consultancy: info@weijtensconsultancy.nl

De coachingsgesprekken worden gegeven door Agnes Bouwdewijns en Geert Weijtens.

Vergoeding
Voor particulieren is gedeeltelijke vergoeding via de zorgverzekeraar mogelijk bij de juiste aanvullende verzekering.