UWV en ARBO

Doel UWV en ARBO traject

Wij begeleiden mensen, die een stevige basis moeten verwerven, als opstap voor werk,– en loopbaantrajecten, of die weer opnieuw moeten re-integreren in het leven.

Visie

Wij zien ieder mens als uniek persoon, met eigen mogelijkheden en eigen kwaliteiten. Wij gaan ervan uit dat alles wat je tegenkomt in je leven, je relatie, je werk of bij ziekte, een opstap kan zijn naar groei, ontwikkeling en bezieling. Ieder mens heeft zijn eigen problematiek en heeft daarom een geheel eigen specifieke aanpak nodig. Dit is voorwaarde om tot goede resultaten te komen.

Voor welke doelgroepen werken wij

  • voor mensen die moeten re-integreren in werk
  • voor mensen die te maken hebben met stress, burn-out overspannen zijn
  • voor mensen die te maken hebben met angst, depressie en uitzichtloosheid
  • voor mensen die zonder hulp terechtkomen in de WIA
  • voor mensen die moeilijk grenzen kunnen stellen of onzeker zijn
  • voor mensen die vastgelopen zijn in het werk
  • voor mensen die dreigen langdurig uit te vallen
  • voor mensen uit het bedrijfsleven
  • voor mensen uit de non-profitsector
  • voor mensen die hun bezieling zijn kwijtgeraakt

Werkwijze

Kenmerkend voor onze werkwijze is de laagdrempelige aanpak, waarbij het contact met de cliënt voorop staat. Wij leveren dan ook persoonlijk maatwerk. We werken niet met een vaste methode, maar wel met een duidelijk gedefinieerd startpunt en een helder eindpunt. Het werk ontvouwt zich vanuit contact gedurende het traject. We geven inzicht in de ontstane situatie en maken cliënten bewust van het eigen aandeel en de persoonlijke verantwoordelijkheid hierin. Met deze inzichten gaan we heel concreet aan de slag, zodat het in het dagelijkse leven ook daadwerkelijk toegepast kan worden. Dus inzicht, bewustwording en toepassing in de praktijk zijn de pijlers van ons werk. Ons startpunt in het werken met mensen is altijd dat we benieuwd zijn naar de mens die tegenover ons zit. We vragen ons af wat deze persoon werkelijk nodig heeft om tot inzicht en bewustzijn te komen, zodat een lastige situatie of patroon positief kan worden veranderd.

De verschillende werkvormen waar we gebruik van maken

Coaching, loopbaan begeleiding, therapie, healing, sensitherapie, rouwverwerking, SCIO quantumbiofeedback, energetisch lichaamswerk, visualisatie, neurobiofeedback en stress-reductie.
Dit alles is gestoeld op jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen in de profit-, non-profitsector en op het gebied van re-integratie.

Belangrijk voor het werken met re-integratie cliënten van het UWV en van de Arbo is dat het vertrouwen in zichzelf herstelt en dat er weer ruimte komt voor een nieuwe toekomst.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Weijtens Consultancy: info@weijtensconsultancy.nl