Stralingsbelasting

Met de SCIO-Eductor kan ik zeer snel vaststellen of je stralingsbelast bent. Door alle metingen die ik in de afgelopen jaren met de SCIO-Eductor heb gedaan, is het mij meer en meer duidelijk geworden dat nagenoeg iedereen met straling belast is, met één of meer van de onderstaande genoemde klachten. Ongeveer 25% van de mensen is daarbij ook nog eens hooggevoelig voor al deze straling. Door de toenemende sterkte van alle netwerken (3G, 4G, DECT, WiFi), zie ik ook dat er steeds meer mensen zijn met allerlei stralingsklachten. Met de komst van 5G is de verwachting dat dit nog ernstiger wordt.

Deze mooie techniek is mijn inziens het antwoord op de toenemende belasting. De onderzoeken en testimonials geven aan dat nagenoeg iedereen baat heeft bij het gebruik van deze producten. Ook mensen die zogenaamd therapieresistent zijn geworden verbeteren zienderogen. Ik ben er zeer enthousiast over.

Gezondheidsklachten

Voor de volledigheid hierbij de meeste, mogelijk stralingsgerelateerde gezondheidsklachten op een rij (in willekeurige volgorde):

 • Overspannenheid en burn-out
 • Chronische vermoeidheid
 • Stress
 • Jeuk
 • Hoofdpijn
 • Oorsuizen
 • Buikpijn
 • Huiduitslag
 • Concentratieproblemen
 • Lusteloosheid
 • Hyperactiviteit (ADHD)
 • Psychische problemen
 • Duizeligheid, misselijkheid
 • Algemene onbehaaglijkheid

Voor meer informatie over straling, zie:  www.ikheblastvanstraling.nl 

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Weijtens Consultancy: info@weijtensconsultancy.nl