EMDR

Eye Movement, Desensitisation, and Reprocessing

EMDR is een zeer eenvoudige en veilige behandelmethode om nare ervaringen te verwerken, zoals een schokkende of eenzame ervaring die in het gevoel een nadrukkelijke rol blijft spelen. Dit gebeurt met oog-, klik- of handbewegingen. Met de holistische wijze van toepassen zijn wonderbaarlijk mooie resultaten te bereiken. Moedeloosheid wordt vitaliteit, angst wordt veiligheid, stress wordt kracht.

Wat kan EMDR voor u doen

Een schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaring kan vaak in slechts één sessie worden losgekoppeld van de traumatische verankering in de hersenen. Nachtmerries en angsten kunnen verdwijnen. Denk aan de gevolgen van: ramp, brand, overval, ongeluk, bijna verdrinkings- of verstikkingservaring, schokkend nieuws, ernstige ziekte, bedrog, verraad, ontslag, verkrachting, aanranding, pestervaring en bedreiging. Het kan ook een eenmalige gebeurtenis in het leven zijn die niet direct onder de noemer “trauma” valt, maar die nog steeds spanning of droefheid oproept.
Zelfs wanneer men zich niets kan herinneren, kan op holistische wijze toch effectief gewerkt worden op de vroegste jeugd (bijvoorbeeld het  overlijden van een kind, scheiding van je ouders, te vaak verhuizen, ziekte, operatie of een val van de trap als baby of peuter).

De meeste mensen hebben wel iets meegemaakt dat (onbewust) invloed heeft op stemming, gedrag en levensgeluk. Zowel van recente gebeurtenissen, als van vele jaren terug. Een trauma hoeft men zich niet bewust te zijn. Nare ervaringen kunnen de levensvreugde en het zelfvertrouwen nu nog sterk beïnvloeden. Door het testwerk met de biosensor kunnen alle vormen van trauma uitstekend worden behandeld, ook uit de vroege baby- en kindertijd.

Met een enkele EMDR sessie kan worden bereikt wat anders jarenlange verwerking zou kunnen kosten. Psychologen, ziekenhuizen en andere zorgverleners passen de EMDR techniek dan ook steeds meer toe vanwege het bijzonder snelle en blijvende resultaat.

Symptomen van trauma

Wanneer de volgende symptomen zich voordoen kan er sprake zijn van een onverwerkt trauma: vermijdingsgedrag, ongemotiveerdheid, verhoogde spanning die niet te ontspannen is, sterke schaamte- of schuldgevoelens, chronisch slecht humeur, agressiviteit, depressie, angsten, relatie- en sociale problemen, paniek, nachtmerries of een gestoorde slaap.

Hoe verloopt een EMDR sessie

Een EMDR sessie wordt zittend gedaan en duurt bij volwassenen tussen de 20 minuten en 2 uur. Dit is vooraf niet te zeggen. De therapeut zal de cliënt laten terugdenken aan de gebeurtenis: de beelden, gevoelens en gedachten. In combinatie met een eenvoudige links-rechts beweging met de ogen, handen of door klikgeluid worden deze gedachten, beelden en gevoelens stap voor stap losgekoppeld en vervangen door de gewenste beelden en overtuigingen.
Na afloop wordt met de biosensor getest of er nog meer trauma aanwezig is. Er kan desgewenst nog een vervolgsessie nodig zijn.

Deze behandeling wordt gegeven door Agnes Bouwdewijns.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Weijtens Consultancy: info@weijtensconsultancy.nl

N.B. Het is niet altijd mogelijk om een trauma te behandelen met EMDR. Trauma kan tot doel hebben een transformatieproces in gang te zetten. Alleen wanneer dit proces is afgerond, kan EMDR doeltreffend gegeven worden. Bij het maken van een afspraak wordt hiermee rekening gehouden.