Coaching

Coaching is een van de specialismes van Weijtens Consultancy. Tijdens onze coaching bieden we psychische begeleiding en ondersteuning voor mensen:

 • die specifieke vragen hebben ten aanzien van hun eigen functioneren binnen de werksituatie
 • die kwaliteiten hebben, die niet of onvolledig tot hun recht komen in hun werk
 • die met teveel aan stress aan het werk zijn
 • specifieke vragen binnen de privé-situatie
 • last hebben van een fobie en hun angst willen leren beheersen door middel van therapie
 • begeleiding nodig hebben met rouwverwerking
 • die de bezieling en inspiratie in hun werk zijn kwijtgeraakt
 • die een conflict hebben met hun werk, waar ze alleen niet uitkomen
 • moeite hebben met het stellen van grenzen
 • hun zelfvertrouwen willen vergroten
 • die begeleiding nodig hebben bij terugkeer na ziekte

De individuele coaching vindt plaats op de locatie van Weijtens Consultancy en zo nodig, op de werkplek. Het aantal coaching gesprekken dat nodig is wordt vastgesteld in het intakegesprek.

Waarom persoonlijke coaching?

Door persoonlijke coaching zullen twijfels worden weggenomen, onzekerheden en angsten zullen langzaamaan verdwijnen. Daarnaast zorgt coaching ervoor dat je meer zelfvertrouwen en motivatie krijgt. Je zult assertiever worden en je energieker gaan voelen. Er wordt inzicht verkregen in het eigen functioneren en hoe je de bezieling en voldoening in de individuele situatie of in het werk kan hervinden.

Coaching en outplacement

Door coaching middels outplacement kunnen wij u ook begeleiden naar een passende baan, op het door u gewenste niveau.

Coaching en ziektepreventie

Uit onderzoek van TNS NIPO is gebleken, dat een hoog percentage privéproblemen en problemen op de werkvloer vaak in ziekte en daardoor ziekteverzuim resulteren. Door het inschakelen van een coach heeft zowel de werknemer als de werkgever hier baat bij.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Weijtens Consultancy: info@weijtensconsultancy.nl

De coachingsgesprekken worden gegeven door Agnes Bouwdewijns en Geert Weijtens.

Vergoeding
Voor particulieren is vergoeding via de zorgverzekeraar mogelijk bij de juiste aanvullende verzekering.